Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μηχανήματα τα οποία προορίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες κλιματισμού μεγαλύτερων χώρων όπως καταστήματα, εμπορικά κτίρια, γραφεία, τράπεζες.

Για την εξυπηρέτηση τέτοιων κτιρίων χρησιμοποιούμε μηχανήματα ημικεντρικού ή κεντρικοί κλιματισμού.

Τα μηχανήματα ημικεντρικού κλιματισμού επιλέγονται για να καλύψουν έτοιμους χώρους από 100-500 τ.μ. ή με ελάχιστες οικοδομικές παρεμβάσεις. Τα μηχανήματα κεντρικού κλιματισμού καλύπτουν ανάγκες μεγάλων χώρων και κτιρίων και απαιτούνται μελέτες και παρεμβάσεις κατά τα στάδια ανέγερσης των κτιρίων.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
694 609 2712